Vybavení 5D kina včetně příslušenství

sp.značka:018 EX 168/23
Datum dražby: 20.06.2023   10:00:00
Nejnižší cena podání: 22 970 Kč
Poznámka: více informací na www.portaldražeb.cz
Připojené dokumenty:Dražební vyhláška