Žádáte-li o povolení splátek vymáhané pohledávky, je třeba vyplnit níže přiložený formulář žádosti. Musí být vyplněny všechny údaje, a to v souladu se skutečností. Vyplněnou vlastnoručně podepsanou žádost zašlete poštou, elektronicky nebo doručte v úředních hodinách osobně do sídla exekutorského úřadu.

Po odeslání žádosti o splátkový kalendář vyčkejte na naši odpověď, bude Vás kontaktovat pověřený pracovník exekutorského úřadu.

Splátkový kalendář je závazný a nedodržení sjednaných a exekutorským úřadem potvrzených splátek má za následek pokračování v exekučním řízení postižením majetku některým ze způsobu provedení exekuce dle ust. § 58 a násl. exekučního řádu.

Minimální výše splátky je 10% celkové pohledávky.

V případě, že bude soudním exekutorem v průběhu exekučního řízení zjištěn majetek ve výši, která je v hrubém nepoměru k dohodnutým splátkám, nemůže soudní exekutor dohodu o splátkách nadále akceptovat a lze vydat exekuční příkaz k postižení majetku povinného. Takto bude soudní exekutor postupovat rovněž v případě, že v žádosti o povolení splátek uvedete nepravdivé nebo neúplné informace.


   kontrolni kod

* Pole označená hvězdičkou je třeba vyplnit. Děkujeme.