ODROČENO - Rodinný dům Jenštejn, okr. Praha východ

sp.značka:15091/16
Datum dražby: 16.07.2020   11:00:00
Nejnižší cena podání: 2 840 000 Kč
Poznámka: více na www.drazby-exekutori.cz
Připojené dokumenty:Dražební vyhláška
Více na:www.drazby-exekutori.cz

ODROČENO Pozemek v obci Jenštejn, okr. Praha východ

sp.značka:15091/16
Datum dražby: 16.07.2020   10:40:00
Nejnižší cena podání: 1 230 000 Kč
Poznámka: více na www.drazby-exekutori.cz
Připojené dokumenty:Dražební vyhláška
Více na:www.drazby-exekutori.cz

ODROČENO pozemek v obci Dřevčice, okr. Praha východ

sp.značka:15091/16
Datum dražby: 16.07.2020   10:20:00
Nejnižší cena podání: 2 122 800 Kč
Poznámka: více na www.drazby-exekutori.cz
Připojené dokumenty:Dražební vyhláška
Více na:www.drazby-exekutori.cz

Stavební pozemky v obci Liběšice, okr. Louny

sp.značka:018 EX 5751/18
Datum dražby: 13.05.2021   10:00:00
Nejnižší cena podání: 1 533 333 Kč
Připojené dokumenty:Dražební vyhláška
Více na:www.drazby-exekutori.cz

trvalý travní porost v obci Huntířov, okr. Děčín - opakovaná dražba

sp.značka:018 EX 7606/10
Datum dražby: 13.05.2021   10:20:00
Nejnižší cena podání: 27 500 Kč
Poznámka: více na dražebním portále
Připojené dokumenty:Dražební vyhláška
Více na:www.drazby-exekutori.cz

pozemek orná půda v obci Zelená Hora, okr. Vyškov

sp.značka:018 EX 1873/09
Datum dražby: 13.05.2021   00:00:10
Nejnižší cena podání: 107 333 Kč
Poznámka: více na dražebním portále
Připojené dokumenty:Dražební vyhláška,   Znalecký posudek
Více na:www.drazby-exekutori.cz

bytová jednotka v obci Žichovice, okr. Klatovy, podíl id. 1/2

sp.značka:018 EX 8166/15
Datum dražby: 13.05.2021   11:00:00
Nejnižší cena podání: 96 667 Kč
Poznámka: více na dražebním portále
Připojené dokumenty:Dražební vyhláška
Více na:www.drazby-exekutori.cz

pozemky a chmelnice v obci Kokory. okr. Přerov, podíl 6/110

sp.značka:018 EX 4031/12
Datum dražby: 13.05.2021   11:20:00
Nejnižší cena podání: 20 660 Kč
Poznámka: více na dražebním portále
Připojené dokumenty:Dražební vyhláška
Více na:www.drazby-exekutori.cz