Spoluvlastnický podíl id.1/2 rodinného domu v obci Uhřičice, okr. Přer

sp.značka:018 EX 6903/10
Datum dražby: 16.02.2023   10:00:00
Nejnižší cena podání: 80 000 Kč
Připojené dokumenty:Dražební vyhláška,   Znalecký posudek
Více na:www.drazby-exekutori.cz

Pozemek-zahrada spolu s nezapsanou stavbou v KN v obci Bohušov, okr. B

sp.značka:018 EX 365/21
Datum dražby: 16.02.2023   10:20:00
Nejnižší cena podání: 180 000 Kč
Připojené dokumenty:Dražební vyhláška,   Znalecký posudek
Více na:www.drazby-exekutori.cz

Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 domu v obci Lazníky, okr. Př

sp.značka:018 EX 2369/11
Datum dražby: 16.02.2023   10:40:00
Nejnižší cena podání: 55 500 Kč
Připojené dokumenty:Dražební vyhláška,   Znalecký posudek
Více na:www.drazby-exekutori.cz

Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 rodinného domu v obci Rožnov

sp.značka:018 EX 730/19
Datum dražby: 16.02.2023   11:00:00
Nejnižší cena podání: 700 000 Kč
Připojené dokumenty:Dražební vyhláška,   Znalecký posudek
Více na:www.drazby-exekutori.cz

Rekreační objekt v obci Dolany, okr. Olomouc

sp.značka:018 EX 3569/20
Datum dražby: 16.02.2023   12:30:00
Nejnižší cena podání: 1 320 000 Kč
Připojené dokumenty:Dražební vyhláška,   Znalecký posudek
Více na:www.drazby-exekutori.cz

Bytová jednotka v obci Nová Ves, okr. Sokolov

sp.značka:018 EX 2124/10
Datum dražby: 16.03.2023   10:20:00
Nejnižší cena podání: 266 667 Kč
Připojené dokumenty:Dražební vyhláška,   Znalecký posudek
Více na:www.drazby-exekutori.cz

Spoluvlastnický podíl na rodinném domě a pozemku v obci Jaroměř, okr.

sp.značka:018 EX 1487/15
Datum dražby: 16.03.2023   10:40:00
Nejnižší cena podání: 24 000 Kč
Připojené dokumenty:Dražební vyhláška,   Znalecký posudek
Více na:www.drazby-exekutori.cz