Adresa elektronické podatelny Exekutorského úřadu Prostějov:

podatelna@exekutor-prostejov.cz

ID datové schránky Exekutorského úřadu Prostějov:

99yg79eElektronickým podáním je e-mailová zpráva, zaslaná na adresu elektronické podatelny. Jedna e-mailová zpráva může obsahovat pouze jedno podání. Pokud jedna zpráva obsahuje více dokumentů, musí být zřetelně označeno, který z nich je podáním ve věci samé a který je pouze přílohou.

Podání učiněné elektronicky e-mailem je nutné do tří dnů doplnit předložením originálu, případně písemným podáním shodného znění. Pokud není elektronické podání v této lhůtě doplněno, soudní exekutor k němu nepřihlíží. (§ 42 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů). Toto se nevztahuje na elektronické podání podepsané uznávaným elektronickým podpisem (ust. § 42 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb.).


Ke každé přijaté a zpracované e-mailové zprávě je automaticky zasíláno „Potvrzení příjmu podání“. Neobdržíte-li tedy toto potvrzení, Váš e-mail byl zřejmě automaticky vyhodnocen jako spam a nebyl zpracován.


Elektronickým podáním je rovněž datová zpráva, doručená do datové schránky. Jedna datová zpráva může obsahovat pouze jedno podání. Pokud jedna zpráva obsahuje více dokumentů, musí být zřetelně označeno, který z nich je podáním ve věci samé a který je pouze přílohou. Podání učiněné elektronicky do datové schránky není nutné doplnit originálem, pakliže je dokument podepsán uznávaným elektronický podpisem (ust. § 42 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb.) a převeden do .pdf.Zpráva, v níž je zjištěn škodlivý kód, není zpracována.


Maximální celková velikost datové zprávy (e-mail, datová schránka) včetně vložených dokumentů je shodně 10 MB.


Přijímané formáty elektronických zpráv:

.txt (prostý text)

.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)

.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)

.pdf (Portable Document Format)

.rtf (rich text format)

.htm, .html (hypertextový dokument)

.jpg, .tif, .gif (grafický formát)

.zfoDokumenty na přenosných technických nosičích dat

Soudní exekutor přijímá dokumenty na přenosných technických nosičích dat (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, USB flash disk).

UPOZORNĚNÍ: Na technických nosičích dat je možno podávat zejména statické obrazové, dynamické obrazové nebo zvukové dokumenty v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM, které slouží jako důkazy v probíhajícím řízení a jež pro svou velikost nelze zaslat jiným způsobem. Spolu s technickým nosičem dat je třeba zaslat průvodní písemné podání v listinné podobě, které musí být podepsáno.